Waga wsparcia państwa i instytucji ponadpaństwowych w badaniach naukowych i w biznesie

Współczesny świat kładzie duży nacisk na rozwój najnowocześniejszych technologii. Gros ekonomistów głosi, że aby w skali kraju gospodarka odpowiednio funkcjonowała, powinno się największą uwagę zwracać na rozwój nauki, bowiem to właśnie nowe badania i wiedza w dzisiejszym świecie przesądzają o konkurencyjności gospodarki w wyższym stopniu aniżeli tematyka mająca tak znaczący wpływ na gospodarkę, jak np. kursy walut.

powiększenie - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Trudność polega na tym, że naukowe badania ze swojej natury są dosyć drogie. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze tempo zmian, robi się prawdziwy problem. Jednak rozwój nauki jest na tyle ważki, że wszystkie duże gospodarki przeznaczają dużą część swojego przychodu właśnie na badania . Mało tego, nawet instytucje ponadnarodowe takie jak Wspólnota Europejska poświęcają na nie dużą część swego budżetu. Jednak same badania to za mało. Cóż bowiem z tego, iż coś genialnego wymyślimy, i nawet będzie to posiadać jakiekolwiek zastosowanie funkcjonalne, jeśli nie opuści tenże wynalazek murów uczelni? Będzie on wówczas „sztuką dla sztuki”.

przekrój - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Nieodzowne więc jest, aby świat nauki zetknął się z biznesem. Potrzebne będą zatem takie przedsięwzięcia informacyjne by właściciele firm (zobacz kredyty pod hipotekę) zdali sobie sprawę z tego, że innowacje w biznesie są po prostu opłacalne. Oddziaływania administracji rządowej powinny mieć charakter dwutorowy: z jednej strony informacyjny, z drugiej praktyczny. Potrzebne jest wspieranie przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii we wszystkich dostępnych dziedzinach.

fotos - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Ale innowacje w biznesie nie muszą oznaczać od razu produkcji jakiegoś zaawansowanego technicznie artykułu, może to być również wykorzystanie najnowocześniejszych technologii (najlepiej krajowych) do polepszenia efektywności przedsiębiorstwa. Oczywiście najlepiej gdy innowacje w biznesie są wprowadzeniem na rynek jakiegoś wynalazku. Dobrym przykładem może być tu wynalazek Grafenu, który jest owocem polskiej nauki i równocześnie przedsiębiorczości.Badacz musi spotkać się z przedsiębiorcą, który wyprodukuje innowacyjny artykuł na skalę przemysłową, dlatego tak ważne jest w podobnych sytuacjach wspieranie przedsiębiorczości.