Tag: przemysł

przemysł

Waga wsparcia państwa i instytucji ponadpaństwowych w badaniach naukowych i w biznesie

Współczesny świat kładzie szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych technologii. Gros ekonomistów twierdzi, że aby w skali państwa gospodarka dobrze funkcjonowała, należy największą uwagę kierować na rozwój nauki, gdyż to nowe badania i wiedza w dzisiejszym świecie przesądzają o konkurencyjności gospodarki w wyższym stopniu niż ogół problemów mająca tak znaczący wpływ na gospodarkę, jak przykładowo kursy walut.