Procedura rejestracji znaku towarowego, a zatem jak zastrzec nazwę naszej firmy albo inny symbol

Ochrona znaku towarowego to ważna kwestia dla każdej firmy funkcjonującej na rynku. Rejestracja ma nade wszystko na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji, która mogłaby posługiwać się naszym symbolem i zabierać nam klientów, interesujących się konkretnymi usługami albo produktami. Jak przebiega procedura rejestracji?
W pierwszym kroku należy rozważyć, jaką formę ma przyjąć nasz znak. Może być to bowiem nie jedynie symbol graficzny lub słowo, ale także utwór muzyczny.

Po wyborze danej formy należy precyzyjnie ustalić spis artykułów czy usług, jakie mają być nim określane . To niezwykle ważne, ponieważ razem ze złożeniem dokumentów w Urzędzie Patentowym, nie można już wdrażać żadnych zmian. Lista zostaje zamknięta, z tej racji każdy powinien się skrzętnie zastanowić nad kierunkiem rozbudowy własnej firmy oraz produktami bądź usługami, jakie w przyszłości zamierzamy proponować. Jeśli nie radzimy sobie właściwie z tym zagadnieniem, pomoże nam rzecznik patentowy Kraków.

Dobrze jest skorzystać z jego usług, ponieważ znakomicie zna się na każdym problemie związanym z prawem patentowym i może nam poradzić należyte rozwiązania. Formularz można pobrać na witrynie internetowej Urzędu, a po jego wypełnieniu przez nas bądź przez wspomnianego wyżej pełnomocnika, trzeba dostarczyć go do urzędu. Gdy zdecydujemy się na pomoc rzecznika, możemy z miejsca skorzystać z fachowej oceny naszego znaku.

Nie chcesz zakończyć intrygującego zagadnienia na tym artykule? Zatem namawiamy do następnych – naciśnij odnośnik i przejdź na analogiczną stronę.

Rzecznik zweryfikuje zdolność rejestracyjną konkretnego symbolu, co umożliwi nam oszczędzić pieniądze i czas, jaki stracilibyśmy starając się o ochronę znaku.

Wraz ze złożeniem wniosku bowiem niezbędne jest uiszczenie specjalnej opłaty, bez jakiej dokumenty nie będą rozpatrywane. Później urząd precyzyjnie kontroluje znak zgłoszony przez zainteresowaną osobę, a nade wszystko zdolność do odróżniania dzięki niemu wskazanych we wniosku artykułów oraz nienaruszanie przez niego praw osób trzecich. Takie działania mogą przeciągać się nawet do szesnastu miesięcy, a jeśli Urząd przychyli się do ochrony, potrzebne będzie jeszcze wniesienie opłaty rejestracyjnej i opłaty za opublikowanie znaku.
Zastrzeżony znak towarowy ochrania nas, tak jak na początku powiedziano, w pierwszej kolejności przed działaniem nieuczciwej konkurencji, więc dobrze jest jak najwcześniej rozpocząć procedury.