W jaki sposób jak też do kiedy rozliczyć PIT-28 – wytyczne

Deklarację PIT 28 rozliczasz, gdy w roku podatkowym uzyskujesz dochody opodatkowane z tytułu: pozarolniczej działalności gospodarczej albo umowy najmu, podnajmu, dzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze.
deklaracja będzie Cię więc dotyczyć, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego dostarczyłeś pisemne oświadczenie o doborze tego sposobu opodatkowania, zaś jeśli rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w trakcie roku podatkowego.

lokalizacja

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
pit 28 online

Autor: Pirátská strana
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku uzyskiwania dochodów z wynajmu opodatkowanego ryczałtem deklarację o wyborze owej formy opodatkowania składa się nie później aniżeli do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim osiągnął pierwszy dochód z tego tytułu, bądź do końca roku podatkowego, gdy pierwszy taki dochód uzyskano w miesiącu grudniu roku podatkowego. prawo do ryczałtu przysługuje na całkowity rok podatkowy. W roku kolejnym prawo (odnośnik do strony) to nie następuje, kiedy podatnik przekroczy limit dochodu 150.000 euro. Podatnik w czasie roku może jednak stracić prawo (kliknij tu) do ryczałtu w związku z poszerzeniem przedmiotu działalności o działania, jakich nie można rozliczać ryczałtem czy też w związku z przeprowadzaniem działań na rzecz byłego czy też obecnego pracodawcy przez określony czas od chwili podjęcia aktywności. Przekroczenie limitu dochodów w trakcie roku podatkowego nie wywołuje bezpośredniego przejścia na reguły ogólne. Za konkretny rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, składasz deklarację PIT 28 online. Dopiero za rok nadchodzący wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Gdy w okresie roku podatkowego naruszysz reguły prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu, podatek podług zasad ogólnych opłacasz od dnia naruszenia tychże reguł. Tym samym za czas dotychczasowy zyski opodatkowujesz, składając deklarację PIT 28.

Kiedy realizowałeś w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy działania wchodzące w obszar działalności podatnika lub spółki opodatkowanej ryczałtem – wypełniasz PIT 28, kiedy w danym roku podatkowym nie realizujesz owej sprzedaży czy też usług na rzecz byłego chlebodawcy.