Technik farmacji – parę ogólnych zdań na temat zawodu

Zawód technika farmacji od wielu lat cieszy się bardzo szerokim zainteresowaniem, albowiem by dostać legalnie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, starczy jedynie ukończyć dwuletnią szkołę policealną, co siłą rzeczy mówi, iż aby móc stać się takiego typu technikiem nie jesteśmy zmuszeni mieć matury.

szkolenia

Autor: QSC AG
Źródło: http://www.flickr.com
strona internetowa

Źródło: http://www.sxc.hu/
szefowa agencji PR

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Ten konkretny system prosperował w naszym kraju bardzo długo, lecz jak się okazuje dosłownie wszystko może się zmienić.
Jak można zauważyć po naszym dzisiejszym wstępie, aby zdobyć zawód: technik farmacji, nie trzeba było bardzo wiele, aby móc się w dokładnie tym konkretnym kierunku kształcić. Jednak jak się okazuje nieuchronne zmiany, które „nękają” nasz kraj od pewnego czasu, tym razem uderzyły również w ten konkretny zawód, który według wszelakich doniesień od roku 2018/19 ma zostać „wygaszony”, czyli mówiąc w skróceniu usunięty z ogólnej listy możliwych do wykonywania zawodów po ukończeniu liceum (dodajmy, iż tylko na terenie naszego własnego kraju). Jest to spowodowane podobno liczebnością osób, którzy kształcą się policealnie, a tymi, którzy to podejmują się szansy zdobycia wyższego wykształcenia.

Kiedy ciekawi Cię opisywany temat, to odsyłam do źródła (http://www.contra-odszkodowania.pl/), ponieważ znajdziesz tutaj masę fascynujących zagadnień na ten temat.

Jak się jednak okazuje od przyszłego roku ma zostać po wprowadzane konkretne wymaganie, aby na stanowiskach aptekarzy „siadali” jedynie osoby ze stopniem magistra oraz osoby jeszcze wyżej wykształcone.

Według wszelakich doniesień osoby posiadające w obecnej chwili zawód technika farmaceuty wcale nie zostaną bez roboty, a nawet i się tej utraty nie obawiają – wiele aptek zatrudnia tak samo techników, jak i magistrów, podkreślając nawet to, iż często uzupełniają się oni pod względem posiadanej wiedzy.

Jeżeli szukasz innych danych na prezentowany wątek, to również rzuć okiem na poszukiwanie osób analogiczne portale, które podnoszą tę problematykę.

Wiadomo także, że zakres obowiązków tak samo magistrów, jak również techników, ma zostać za niedługo rozszerzony do tak zwanej „opieki farmaceutycznej”.